Lions stöttar Hjältarnas hus

Lions verksamhet bedrivs av lokala lionklubbar under mottot ” För samhällsansvar och livskvalitet”

Många lionklubbar , spridda över  hela norra Sverige,  har när de fick kännedom om byggandet av Hjältarnas Hus i Umeå beslutat lämna bidrag till den viktiga verksamhet som kommer att bedrivas där.