Vad är Hjältarnas hus?

Den 4 mars 2016 togs de första spadtagen för Hjältarnas Hus.  På plats var politiker, tjänstemän, privatpersoner, företag och organisationer som på olika sätt bidrar till förverkligandet av Hjältarnas hus. Men i centrum och hedersgäster var barnen som grävde de första symboliska spadtagen.

I Sverige finns det sex sjukhusregioner. Fem av dessa har ett anhörighus kopplat till regionsjukhuset. I Norrland saknas det, trots att området spänner över fyra län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från fyra nordligaste länen. En del kan ha upp till 70 mil till Norrlands universitetssjukhus i vår region. Det innebär att familjer måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk. I och med Hjältarnas hus kan barnen bo tillsammans med sina nära under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader.

Hjältarnas Hus blir ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där någon drabbats av långvarig sjukdom. När allt annat skakar och när man behöver vara tillsammans som familj. Vi bygger ett familjehus anpassat till barnen och familjen. Ett Hjältarnas Hus som är nästan som hemma och som underlättar till lek med kompisar, där det friska kan stå i fokus.

Vi vet att alla mår bättre om man får vara tillsammans i en svår situation och i en miljö som inte är en sjukhussal. Ett tillfälligt hem nära sjukhuset, där man kan laga mat, ha fredagsmys och ta emot släktingar och vänner. Någonstans där man kan ha en så fungerande vardag som möjligt.

Huset kommer att byggas i Umeå intill Norrlands Universitetssjukhus.

Se och lyssna när Per Erik Sandström, verksamhetschef för Barn och Ungdomsklinikerna NUS, berättar om vikten av ett Hjältarnas Hus.

Del 1, Per-Erik Sandström
Del 2, Per-Erik Sandström