Om föreningen

Hjältarnas Hus

Barncancerfonden Norra arbetar för att familjer ska ha likvärdig vård, oavsett var i landet man bor. Därför har det sedan länge varit en angelägenhet att driva denna fråga. 2010 startade föreningen projektet, som så småningom fick namnet Hjältarnas Hus och bjöd in andra organisationer att delta.

2013 startades en fristående förening för Hjältarnas Hus.
Hjältarnas Hus Förening består idag av en styrelse och en projektledare.

Styrelse

Björn Jonsson, Ordförande.
Sven Lundgren, Kassör
Olle Karlsson, Ledamot
Per Erik Sandström, Ledamot
Katarina Hjertell, Ledamot

Under 2014 genomförde Hjältarnas Hus omfattande arbete med:

  • framtagande av strategi för arbetet
  • framtagande av samverkansformer och slutförande av samarbetsavtal med landstinget
  • att organisera verksamheten.
  • att genomföra insamlingsverksamhet via strategisk säljplan

Hjältarnas Hus Föreningen ansvarar för verksamhet och driftmedel för att bygga upp en hållbar verksamhet, men också pengar till inredning, inventarier och utemiljö. Hjältarnas hus hoppas på ett fortsatt engagemang från företag, privatpersoner, organisationer och även andra som bidrar i regionen.

Projektledare

Christer Nederstedt
E-post: christer@hjalatarnashus.se
Telefon: +46 70 597 8286