Barncancerfonden

Planerna på ett Hjältarnas hus startades upp under 2010 av Barncancerfonden Norra.

Vi arbetar för att familjer ska ha likvärdig vård, oavsett var i landet man bor. Därför har det sedan länge varit en angelägenhet för oss att driva frågan om ett anhörigboende i norra regionen. Att det nu blir verklighet är mycket glädjande, säger Hans Gedda, ordförande Barncancerfonden Norra.

Barncancerfonden Norra har under perioden 2010 till 2013 målmedvetet arbetat för att få till en byggnation av Hjältarnas Hus.

Den första ritningen togs fram med stöd av White och Balticgruppen. Aktiviteter med syfte att sprida kunskap och information och insamlingar till projektet genomfördes med stöd av Barncancerfonden Norra’s medlemmar.

Barncancerfonden är en mycekt viktig partner till Hjältarnas Hus och är fortsatt engagerade i Hjältarns Hus och detta bland annat genom Katarina Hjertell som ingår i Hjältarnas Hus styrelse.

Länk till hemsida