OK Västerbotten 2017-08-28T09:18:31+00:00

Project Description

OK Västerbotten backar upp Hjältarnas hus, bland annat genom att erbjuda drivmedel utan extra kostnad till Hjältarnas hus personal och till husets familjebil. Dessutom införs särskilda hjälterum på OK Hotell på Haga, där en fast del av rumskostnaden går direkt till Hjältarnas hus. Varje gång en hotellgäst bor i något av hotellets särskilda hjälterum går 100 kronor direkt till Hjältarnas hus.

okvasterbotten.se

 

  Citat

”Vi är en medlemsägd förening som med gemensamma krafter arbetar för att underlätta och möjliggöra liv i hela Västerbotten. Vi kan inte tänka oss något finare än att stötta en satsning som syftar till att ge barnfamiljer möjlighet till trygg gemenskap under en svår och prövande tid.”

Erica Lundgren, vd för OK Västerbotten

  OK Västerbotten