Med från början

Möjliggörare

Planerna på ett Hjältarnas hus startades upp under 2010 av Barncancerfonden Norra.

Vi arbetar för att familjer ska ha likvärdig vård, oavsett var i landet man bor. Därför har det sedan länge varit en angelägenhet för oss att driva frågan om ett anhörigboende i norra regionen. Att det nu blir verklighet är mycket glädjande, säger Hans Gedda, ordförande Barncancerfonden Norra.

Barncancerfonden Norra har under perioden 2010 till 2013 målmedvetet arbetat för att få till en byggnation av Hjältarnas Hus.

Den första ritningen togs fram med stöd av White och Balticgruppen. Aktiviteter med syfte att sprida kunskap och information och insamlingar till projektet genomfördes med stöd av Barncancerfonden Norra’s medlemmar.

Barncancerfonden är en mycket viktig partner till Hjältarnas Hus och är fortsatt engagerade i Hjältarns Hus och detta bland annat genom Katarina Hjertell som ingår i Hjältarnas Hus styrelse.

I uppstarten av Projektet Hjältarnas Hus så togs en kontakt med Balticgruppen.

Redan efter det första mötet så fick vi stöd i form av en egen mentor som hjälpte oss framåt i processen. Balticgruppen bidrog med sin kompetens och värdefulla kontaktytor för fortsatt projektering. Tack vare Balticgruppen sammanfördes vi med White arkitekter som tog fram det allra första förslaget till Hjältarnas Hus. Kostnaden för Whites arbete sponsrades till stor del av Balticgruppen. Hjältarnas Hus har utöver detta fått en betydande julgåva av Balticgruppen.

Avtalet mellan Västerbottens läns landsting och föreningen Hjältarnas hus är undertecknat. Landstinget bygger huset till en kostnad av cirka 30 miljoner kronor och hyr sedan ut det till föreningen som ska ansvara för verksamheten. Huset beräknas stå klart i slutet av 2016.

– Det här är en patientgrupp som behöver extra mycket trygghet och stöd under sin sjukhusvistelse. Det känns mycket bra att vi kan erbjuda den här möjligheten tillsammans med Barncancerfonden Norra och föreningen Hjältarnas hus, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör.

VLL har varit med från den dagen projektet tog sin början och i december 2014 tecknades samarbetsavtalet mellan Hjältarnas Hus och Västerbottens läns landsting.

Nordea i norra Sverige gör en miljonsatsning i Hjältarnas Hus. Under en treårsperiod kommer de att stötta bygget av huset och bidra till att skapa en hemmiljö för drabbade familjer. Nordea tycker att det är viktigt att större aktörer i samhället tar ett ansvar.

– Vi känner stolthet, både som anställd och inför våra kunder, att aktivt bidra till detta viktiga projekt. Vi kommer också att involvera våra företags- och privatkunder och hoppas även att andra banker och företag stöttar projektet, säger regionchef Jens Wikström på Nordea.

White Arkitekter var med från början genom att tidigt stötta Hjältarnas Hus med en första skiss av ett tänkt Hjältarnas Hus. En skiss som i sin tur gav projektet inspiration för fortsatt arbete till ett färdigt hus.
White Arkitekter är med sin kompetens och engagemang en viktig partner till Hjältarnas Hus.

– Vi vill bidra på flera sätt till att Hjältarnas hus förverkligas. Med vår specialistkunskap vill vi rita ett hus som genom sitt innehåll och utformning, ljus, färg och material, erbjuder lugn, återhämtning och kraft till dem som så väl behöver det, säger Lennart Sjögren, ansvarig arkitekt för huset.

”Tack vare White och Balticgruppen kunde Hjältarnas Hus projektet, redan vid ett tidigt stadium visa en tydlig målbild.” Säger Christer Nederstedt Projektledare Hjältarnas Hus

Pondus är en pigg 24-årig byrå. Våra kunder finns huvudsakligen i Umeå men är spridda över hela Sverige och verkar inom många branscher och sektorer. Vi hjälper Hjältarnas Hus med marknadsstrategier, brandingfrågor, design, CSR, skriver texter, gjort Hjältarna Hus nya web och boken ”Ett hus för unga hjältar”.

”Sedan Hjältarnas Hus var ett litet embryo har det varit viktigt för oss att göra det vi kan för att huset ska växa. Även sjuka barn behöver ha sin familj nära sig i vardagen. Alla känner vi en liten Hjälte.”
Marika Hjerpensköld, Projektledare, Pondus.

”Pondus har genom sin kompetens, engagemang och kloka kreativitet bidragit till att vi idag har lyckats skapa god kännedom om Hjältarnas Hus”
Christer Nederstedt,  Projektledare, Hjältarnas Hus.

Heja! är en event- och sponsringsbyrå som sedan 2003 hjälpt företag och organisationer att kommunicera med upplevelser, möten och samarbeten som plattform. Vi brinner för att skapa resultat och affärsnytta för våra kunder genom kommunikationslösningar som människor faktiskt bryr sig om, intresserar sig för och engageras av. Hemma hos Heja! finns en lång erfarenhet och vi genomför 100-150 projekt inom event och sponsring. Alltifrån strategi och kreativa koncept till krävande eventproduktioner, effektmätningar och utbildning. Heja! erbjuder tjänster inom event markering, eventproduktion och sponsring.

Vi diggar alla våra kunder och samarbetspartners som gör det möjligt för oss att arbeta med så många spännande projekt och som på så många sätt bidrar till och utvecklar Norrland. Och apropå projekt som gynnar Norrland så är vi väldigt glada för att kunna hjälpa Hjältarnas hus med rådgivning för arbetet med att attrahera sponsorer.

Speciella aktiviteter

Hjältarnas Hus fick i september 2013 ta emot en check på 100 000 kronor från Rapunzel of Sweden.

Stiftelsen Rapunzel vs. Cancer startades av Ida Backlund och hennes mor Ann-Christin Backlund hösten 2012. Ann-Christin hade några år tidigare diagnostiserats med cancer, liksom många andra i familjen och släkten. Ida, som är grundare och VD av löshårsföretaget Rapunzel of Sweden, befann sig mitt i ett av företagets mest expansiva skeden och länge hade tanken om CSR (Corporate Social Responsibility) funnits hos henne. Där och då såg både Ida och Ann-Christin att något kunde göras, något kunde göras tillsammans. Tillsammans som mor och dotter, men också tillsammans som företagare och medmänniskor genom stiftelsen Rapunzel vs. Cancer. En stiftelse vars ändamål är att främja forskning, utbildning och undervisning inom cancersjukdomar. Ändamålet uppnås genom att varje år donera medel till olika nationella och internationella välgörenhetsorganisationer.

Att tillsammans göra skillnad har nu också blivit stiftelsen Rapunzel vs. Cancers ledord och det är tillsammans med dig som detta blir möjligt.

”Stiftelsen Rapunzel vs. Cancer har genom sin gåva bidragit till att möjliggöra projektet Hjältarnas Hus. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått” – Christer Nederstedt, Hjältarnas Hus.

SONY DSC
Vecka 45 genomförde Ica Maxi Umeå en kampanj för att fira att de fyller 20 år. Under hela veckan avsattes vissa varor där all inkomst under en dag gick till Hjältarnas Hus. Totalt blev det hela 103 240 kronor! Fantastiskt!