Vi talar med Carina Bergquist Palm och Torbjörn Nilsson, Nordea

Ett av de företag som tidigt engagerade sig i Hjältarnas Hus var Nordea. För dem var det en självklarhet att stötta projektet.
– Alla känner vi någon som har eller har haft ett sjukt barn, säger Torbjörn Nilsson, Nordeas projektledare för Hjältarnas Hus.

Det märks att viljan och kraften att hjälpa till är stor hos Torbjörn Nilsson och Carina Bergquist Palm, regionchef på Nordea.
Anledningen till att Nordea gick med i projektet från början var en omtumlande händelse som drabbade en kollega.
– Kollegan Andreas fick en dotter som föddes med hjärtfel och de fick åka akut med ambulansflyg till Sahlgrenska i Göteborg. Under den 3 veckor långa vistelsen fick de bo i ett anhörighetshus där de blev väldigt väl omhändertagna och fick träffa familjer i liknande situationer, berättar Torbjörn.
När familjen kom tillbaka till Umeå började Andreas fundera på om det inte fanns något liknande hus här. Han blev då varse om planerna på att bygga ett i anslutning till NUS. Året var 2013 när Andreas uppmanade sin regionchef på Nordea om att vara med och stötta initiativet. Och så blev det. Nordea upprättade ett treårsavtal och stöttade projektgruppen för Hjältarnas Hus som var på gång med att anställa en projektledare. I det läget fanns ännu inget beslut från landstinget om att bygga huset, utan målet var att Hjältarnas Hus själva skulle göra det. Nordea har sedan dess årligen förlängt sponsoravtalet.

Ville involvera så många som möjligt

Målet var att engagera så många som möjligt i projektet. Eftersom Nordea har kontor i hela regionen involverades alla medarbetare.
– I Luleå har kontoren bland annat varit på basketmatcher och informerat om Hjältarnas Hus. Kontorschefer och anställda inom Nordea har också fått lyssna på Christer då han presenterat projektet, fortsätter Torbjörn.
När tanken väl var väckt började den ”leva sitt eget liv” och fick stor spridningseffekt. Carina menar att personalen verkligen har ansträngt sig och att det nu handlar om att arbeta långsiktigt för Hjältarnas Hus.
– Att jobba med sådana här frågor kräver uthållighet, därför är det bra att det kommer ut en bok som inte går ur tiden. En bok som ska påminna investerare; både befintliga och potentiella, om hur viktigt det här arbetet faktiskt är, säger hon.
Torbjörn lyfter fram vikten av att medarbetarna ska känna stolthet över vad de gör.
– Det är viktigt att våra kunder har kunskap om vad vi gör och att de i sin tur kan engagera sig, att vi tar armkrok med företagskunderna och gör något tillsammans för Hjältarnas Hus, säger han.
Båda är överens om att engagemanget sprider sig på ett fint sätt.
– Vi vill ju att våra kunder ska känna sig glada över att deras bank involverar sig i samhället och att vi gör betydligt mer än vad vi lovar utöver den ordinarie verksamheten – i samarbete med dem.
Arbetet med att stötta Hjältarnas Hus fortsätter.
– Vi har ett nät av ambassadörer ute på kontoren, som i sin tur engagerar sina kollegor.

Konsten prioriteras

Istället för julklappar till sina medarbetare ger Nordea pengar till konst som går till Hjältarnas Hus.
– Det känns som en rolig och konkret sak att göra, dessutom tror vi att det behåller engagemanget hos våra medarbetare. Det blir en påminnelse att Nordeas medarbetare vurmar för Hjältarnas hus, avslutar Carina.