Vi talar med Marcus Portin, som förmedlat 1,4 miljoner kronor till Hjältarnas Hus

Marcus föräldrar arbetade vid fabriken Bowaters, senare Sofiehem Pulp och numera Strömilsplatsen. Arbetskollektivet byggde ett föreningshus på Gimonäs för aktiviteter som fackföreningsmöten, fester och bingo för de som arbetade på fabriken. Marcus föräldrar Göran och Ulla drev, vårdade och värnade föreningshuset under hela hans uppväxt.

Föräldrarna bokade och genomförde event, de klippte gräset och utförde andra nödvändiga sysslor för att hålla verksamheten igång. Ambitionen för Göran och Ulla var att huset skulle vara till tillgängligt för alla som arbetade på fabriken att hyra och vistas i; för fester, bröllop, dop och andra tillställningar. Marcus pappa Göran förvaltade huset till slutet av livet, han drev sin vision om att alla skulle ha möjlighet att vistas där med full kraft.

Andelsägt

Arbetare i fabriken köpte andelar i föreningshuset som byggdes på Sofiehem på 1930-talet. Men allt eftersom personerna blev gamla och gick bort, så minskade andelen delägare, såväl som styrelseaktiviteterna. Med tiden lades också fabriken ned, och intresset för att vistas i huset dit ingen längre hade någon egentlig koppling minskade och verksamheten började ebba ut.

Det var många i styrelsen som hade gått bort eller flyttat. Pappa Göran samlade ihop andelsägarna och bildade en ny styrelse, för att de gemensamt skulle kunna ta beslut om husets framtid. Eftersom Göran hela livet hade arbetat både fackligt och för de svaga i samhället; sjuka och barn, så funderade han på om huset i sig skulle kunna hjälpa dessa grupper.

Ny styrelse, nya tag

Göran och styrelsen kom fram till att huset och tomten borde säljas och vinsten skulle skänkas till välgörande ändamål. Men innan Göran och styrelsen hann bestämma vilka organisationer som skulle få ta del av vinsten, gick Göran plötsligt bort. Han levde sina sista timmar för föreningshuset.

En tid efter begravningen träffade Marcus, då som representant för pappa Görans dödsbo, ett par personer ur styrelsen för att föra samtalet om donationen vidare. Fastigheten var såld för 2,8 miljoner kronor och styrelsen valde noga ut vilka organisationer som skulle få chansen att utvecklas tack vare det före detta föreningshuset.

2,8 miljoner till barn och ungdomar

Medlen delades ut till två olika fonder varav den ena var Barncancerföreningen Norra och den andra Ideella kulturföreningen Barn & Ungdom. Under denna period var Barncancer föreningen Norra i full färd med att bilda och påbörja arbetet med Hjältarnas Hus. Marcus tog där och då i samförstånd med föreningshusets styrelse ett beslut att pengarna skulle gå direkt till Hjältarnas Hus. Så här fem år senare tycker Marcus att det känns riktigt fint att se hur huset snart står klart, färdigt att fyllas med barnfamiljer som får en något stabilare tillvaro, när allt annat skakar och det är viktigt att få vara tillsammans, där det friska i familjen kan stå i fokus.