Project Description

”Barncancerfonden Norra är en i en rad avseenden annorlunda förening. Framför allt skiljer vi oss från de allra flesta föreningarna på så sätt att vi är en förening som inte alls vill ha några ordinarie medlemmar.

Nu är faktum att vi har många medlemmar i vår region som spänner över mer än halva Sverige i de fyra nordligaste länen. Då försöker vi göra allt det vi kan för att stödja sjukdomsdrabbade barn och deras familjer här och nu med hjälp av de medel som vi lyckas samla in från privatpersoner, företag, föreningar och organisationer.

För Barncancerfonden Norra är tillkomsten av Hjältarnas Hus en stor milstolpe i vår historia. Hjältarnas Hus-projektet startade som ett initiativ i vår förening. Samtliga våra medlemmar kan känna sig delaktiga i att på olika sätt ha bidragit till att förverkliga denna dröm. Vi känner en ödmjuk tacksamhet inför allt arbete som alla medverkande lagt ner tillsammans.

Hjältarnas Hus kommer att kunna skänka lite ljus över tillvaron för våra drabbade barn och deras familjer. Här får våra stora små hjältar en möjlighet att känna sig mer hemma.

/ Jonas Fahlman
ordförande
Barncancerfonden Norra”

  Citat

”Hjältarnas Hus kommer att kunna skänka lite ljus över tillvaron för våra drabbade barn och deras familjer. Här får våra stora små hjältar en möjlighet att känna sig mer hemma. .”

Jonas Fahlman, ordförande Barncancerfonden Norra.

  Barncancerfonden Norra