Project Description

Som ett av Västerbottens största företag är vi en del av de samhällen vi verkar i på ett mycket påtagligt sätt. Våra medarbetare, kunder och entreprenörer bor i allt från de största städerna till de minsta byarna i regionen. Att avstånd är en del av livet här är självklart och något som oftast fungerar bra. Men ibland skapar de svårigheter som vi måste överbrygga tillsammans. Därför känns det naturligt att stödja Hjältarnas Hus som ger svårt sjuka barn och deras familjer en möjlighet bo tillsammans och i en hemlik miljö nära sjukhuset.

Till vardags konstruerar vi många byggnader, från flerbostadshus och industrihallar till idrottshallar och broar, som gör det lite enklare att bo och arbeta. Sedan finns det byggnader som gör det lite lättare att leva. Hjältarnas hus är ett exempel på det.

  Citat

”Vi är väldigt stolta över att få engagera oss i något som kan göra livet lite lättare för familjer i en svår situation.”

  Martinsons