Project Description

På Nordea tycker vi det är viktigt att aktörer i samhället tar ett ansvar. Vi gick från ord till handling genom att vara med från starten och gjorde en miljonsatsning i Hjältarnas hus. Det är med glädje vi ser att huset snart står klart, säger Carina Bergquist Palm chef för personal banking region Norr. Långsiktighet är avgörande i all affärsverksamhet och därför vill vi även vara långsiktiga i vår stöttning av Hjältarnas hus. För att klara driften och skapa ett bra innehåll för de boende fortsätter vi vår sponsring även under 2017. Vi förstår vad Hjältarnas hus kommer innebära för barn och familjer i svåra situationer och därför vill vi vara delaktiga och bidra till detta odiskutabelt angelägna anhörighetshus.

Personalen på Nordea i Norr ger hellre en julklapp till Hjältarnas hus än får egna julklappar. Överlämnar vägskylten av konstnären Michael Richter gör Carina Bergquist Palm.

www.nordea.se

  Citat

“På Nordea tycker vi det är viktigt att aktörer i samhället tar ett ansvar. Vi gick från ord till handling genom att vara med från starten och gjorde en miljonsatsning i Hjältarnas hus.”

Carina Bergqvist Palm

  Nordeas kontor i Umeå