Project Description

Vi vill vara med och bidra till att familjer som har sjuka barn ska få en så bra tid som möjligt under tiden de ska måste vara i Umeå för behandling. Många reser väldigt långt. Att vara på Hjältarnas hus är inte hemma men vi hoppas att det nästan ska kännas så.

Umeå Parkerings AB är Umeås kommunalägda parkeringsbolag.

  Upab