Vad är Hjältarnas hus?

Hjältarnas Hus blir ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där någon drabbats av långvarig sjukdom. När allt annat skakar och när man behöver vara tillsammans som familj. Vi bygger ett familjehus anpassat till barnen och familjen. Ett Hjältarnas Hus som är nästan som hemma och som underlättar till lek med kompisar, där det friska kan stå i fokus.

Hjältarnas Hus beräknas stå klart vintern 2016-2017.

Om Hjältarnas hus

Oliver om innehållet i Hjältarnas hus

Oliver är född med ett hjärtfel och kommer att bo i Hjältarnas Hus under undersöknings- och behandlingsperioder. Oliver är dataspelsansvarig i Hjältarnas Hus och har egna förslag om vad huset bör innehålla.

Aktuellt

Linda Beyer om Hjältarnas hus

Se här vad Linda Beyer säger om hur Hjältarnas Hus kan göra livet lättare för familjer med svårt sjuka barn. Linda är mamma till Oliver som är född med ett hjärtfel.

Aktuellt

Vi pratar med Magdalena Andersson, Landshövding i Västerbotten

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson har skapat en plattform för att stötta Hjältarnas Hus – och det är med stort hjärta hon engagerar sig i de svårt sjuka barnen. – Det känns fantastiskt att få vara en liten, liten pusselbit i detta arbete för att barnen ska få det bättre, säger hon. Första gången som Magdalena …

Aktuellt

Korpen Västerbottens Veteraner

Korpen Västerbottens Veteraner, vill bidra till att de unga hjältarna kan få en trivsam tid på Hjältarnas Hus. …

Partner
Anders Sylvan, Landstings­direktör

Nu bygger vi!

Avtalet mellan Västerbottens läns landsting och föreningen Hjältarnas hus är undertecknat. Landstinget bygger huset till en kostnad av …

Partner

Om bygget

Huset byggs i Umeå intill Norrlands Universitetssjukhus.