Vad är Hjältarnas hus?

Hjältarnas Hus blir ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där någon drabbats av långvarig sjukdom. När allt annat skakar och när man behöver vara tillsammans som familj. Vi bygger ett familjehus anpassat till barnen och familjen. Ett Hjältarnas Hus som är nästan som hemma och som underlättar till lek med kompisar, där det friska kan stå i fokus.

Hjältarnas Hus beräknas stå klart vintern 2016-2017.

Om Hjältarnas hus

Vi talar med Göran Spetz, VD hos Länsförsäkringar Västerbotten

För Länsförsäkringar är det en självklarhet att CSR-arbetet ger ett genuint engagemang hos personalen och det ska självklart vara lokalt förankrat. När Göran Spetz genom en medarbetare fick tips om Hjältarnas hus och förslaget lyftes i gruppen så blev den gemensamma känslan att Hjältarnas hus var helt rätt. – Det är lätt att förstå behovet …

Aktuellt

Vi pratar med Helene Jansbo, marknadschef hos partnern Solidar

Solidar, som grundades i Umeå 2003, är ett finansbolag med 75 anställda fördelat på två kontor i Umeå och Stockholm. Solidars kärnverksamhet består i sparande och personförsäkringar för privatpersoner; som pensionsförsäkringar och livförsäkringar som ger kunden en tryggare ekonomisk framtid. Solidar har ett fondbolag där de förvaltar kundens pengar för långsiktigt sparande, som pension, ISK-sparande,  …

Aktuellt

Ny Partner

Ekström Invest är ett familjeägt investmentbolag med Umeå som bas. Vi vill att vårt företags ansvar även skall sträcka sig utanför vår aktieportfölj och vill göra samhällsnytta där vi tror att det bäst behövs. När vi fick möjligheten att stötta Hjältarnas hus så kändes det lika självklart som våra övriga engagemang gällande barn och ungdomar. …

Aktuellt
Per-Erik Heikka, koncernchef

Solidar stöttar

”Vi har kunder och samarbetspartners över hela landet, men vårt hjärta klappar extra för Norrland. Därför känns det …

Partner

Länsförsäkringar

När det värsta inträffar, när ett barn blir sjukt, betyder närheten allt. Närheten till den medicinska expertisen, men …

Partner

Om bygget

Huset byggs i Umeå intill Norrlands Universitetssjukhus.