Minnesgåva

Vill du skänka en gåva i samband med en begravning?

Skänk en minnesgåva

Att skänka en gåva till Hjältarnas hus i samband med en begravning, är ett fint och hedrande sätt att stötta vår verksamhet och barnfamiljer som drabbas av sjukdom.

För att få ett minnesblad skickar du ett mejl till vanja@hjaltarnashus.se med information om:

  • vem begravningen gäller
  • vilken begravningsbyrå som hanterar begravningen
  • vad du vill att det ska stå på minnesbladet (till exempel en vers eller En sista hälsning)
  • vem eller vilka som ska underteckna minnesbladet.

Gåvan sätter du in på Hjältarnas hus Plusgiro eller Swish:

Plusgiro: 69 52 99-8
Swish: 123 123 7569

Ange vilken begravning (namn) det gäller i samband med inbetalningen.