Om Hjältarnas hus

Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem där sjuka barn och deras familjerna får möjlighet till en fungerande vardag, 300 meter från barnavdelningen.

Historien om Hjältarnas hus

Alla barn ska ha rätten till en likvärdig vård. När ett barn som är sjukt får vara tillsammans med sin familj i en trygg miljö, minskar stressen från svåra och smärtsamma behandlingar samtidigt som barnets allmänna välmående ökar. Det är en plats där man vårdar det friska och forskningen visar att barn som får bo med sin familj i en trygg miljö tillfrisknar snabbare. Ett barn som vistas i en trygg miljö får ökade förutsättningar att återhämta sig från sjukdom.

I Sverige finns det sju universitetssjukhus. Sex av dem har sedan tidigare haft anhörighus kopplade till sig, medan vi i Umeå länge har saknat ett sådant. För att ge de barn som vårdas på Norrlands universitetssjukhus samma möjligheter som i resten av Sverige startade Barncancerfonden Norra upp arbetet med ett anhörighus under 2010.

För att få en överblick av våra behov och vad huset skulle komma att kosta fick vi stöd från Balticgruppen och White arkitekter med en första ritning på hur huset skulle kunna se ut. Samtidigt genomförde Barncancerfonden Norra en rad aktiviteter med syftet att sprida kunskap och information och att samla in medel till projektet.

Till allas stora glädje tog Västerbottens läns landsting ett beslut att bekosta byggandet av huset och i november 2013 överlämnade Barncancerfonden Norra projektet till den då nybildade föreningen Hjältarnas hus. Sedan dess är det föreningen som ansvarar för verksamheten och driften av huset.

Hur Hjältarnas hus fick sitt namn

Barncancerfonden utlyste 2012 en tävling för att hitta rätt namn till det som kom att bli Hjältarnas hus. Jan Andersson i Lycksele skickade in sitt vinnande bidrag som en hyllning till alla de barn som är sjuka. Jan har själv haft ett barn som varit svårt sjukt och spenderade under en svår tid sitt liv på Norrlands universitetssjukhus tillsammans med sonen Sigge. Sigge dog den 2 augusti 2011 av en hjärntumör, endast 9 år gammal.

”När min sambo Sara berättade om namntävlingen kom jag direkt på namnet. Detta eftersom vår son Sigge har en insamling på nätet kallad ”Superhjälten Sigge”. Han var en superhjälte bara genom att behålla modet och glädjen i alla situationer. Då tänkte jag att alla barn, oavsett sjukdom, är hjältar, för att tvingas utstå saker som barn inte ska behöva vara med om. Alla har inte samma möjlighet som vi hade, som kunde ha familjen runt omkring oss. Vi såg ofta en ensam förälder med ett barn som var svårt sjuk. Men med Hjältarnas hus behöver man inte vara själv, man kan ha familjen där och man är med människor i liknande situation, som förstår vad man går igenom”

Jan Andersson

Föreningen Hjältarnas Hus

Hjältarnas hus drivs av föreningen Hjältarnas Hus och fastigheten ägs av Region Västerbotten.

Styrelse

Björn Jonsson
Ordförande
Olle Karlsson
Ledamot
Per Erik Sandström
Ledamot
Katarina Hjertell
Ledamot
Malin Åberg
Ledamot
Christer Nederstedt
Ledamot
Sven Lundgren
Ledamot

Medarbetare

Victoria Granlund
Verksamhetschef
victoria
Vanja Hörnqvist
Husvärd
vanja