Vad är Hjältarnas hus?

Hjältarnas Hus blir ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där någon drabbats av långvarig sjukdom. När allt annat skakar och när man behöver vara tillsammans som familj. Vi bygger ett familjehus anpassat till barnen och familjen. Ett Hjältarnas Hus som är nästan som hemma och som underlättar till lek med kompisar, där det friska kan stå i fokus.

Hjältarnas Hus beräknas stå klart vintern 2016-2017.

Om Hjältarnas hus

Lions stöttar Hjältarnas hus

Lions verksamhet bedrivs av lokala lionklubbar under mottot ” För samhällsansvar och livskvalitet” Många lionklubbar , spridda över  hela norra Sverige,  har när de fick kännedom om byggandet av Hjältarnas Hus i Umeå beslutat lämna bidrag till den viktiga verksamhet som kommer att bedrivas där.  

Aktuellt

Vi talar med Marcus Portin, som förmedlat 1,4 miljoner kronor till Hjältarnas Hus

Marcus föräldrar arbetade vid fabriken Bowaters, senare Sofiehem Pulp och numera Strömilsplatsen. Arbetskollektivet byggde ett föreningshus på Gimonäs för aktiviteter som fackföreningsmöten, fester och bingo för de som arbetade på fabriken. Marcus föräldrar Göran och Ulla drev, vårdade och värnade föreningshuset under hela hans uppväxt. Föräldrarna bokade och genomförde event, de klippte gräset och utförde …

Aktuellt

Vi talar med Carina Bergquist Palm och Torbjörn Nilsson, Nordea

Ett av de företag som tidigt engagerade sig i Hjältarnas Hus var Nordea. För dem var det en självklarhet att stötta projektet. – Alla känner vi någon som har eller har haft ett sjukt barn, säger Torbjörn Nilsson, Nordeas projektledare för Hjältarnas Hus. Det märks att viljan och kraften att hjälpa till är stor hos …

Aktuellt

Northkoncernen

”När vi i Northkoncernen skulle se över en charity blev förslaget på Hjältarnas Hus en självklar vinnare. I …

Partner

OK Västerbotten stöttar Hjältarnas hus

– Vi är en medlemsägd förening som med gemensamma krafter arbetar för att underlätta och möjliggöra liv i …

Partner

Om bygget

Huset byggs i Umeå intill Norrlands Universitetssjukhus.